Flera bodar på olika sätt integrerade med varandra – det vi brukar kalla bodetableringar – är förstås typexemplet på hur standardmoduler kan användas på så många sätt att bara fantasin sätter gränserna. Här krävs kreativt arbete. Problem ska lösas. Det gillar vi.

Oavsett vari utmaningarna består – besvärliga förutsättningar på platsen eller kanske särskilda logistiska krav från projektet – så krävs kunskaper och erfarenhet men också förmåga att tänka i nya banor eftersom ingen etablering är den andra riktigt lik. Därför är en bodetablering för Kaper en möjlighet att verkligen göra skillnad. Vi vet att vi är bra på det här, och vi tycker om att få bevisa det.

Helst kommer vi förstås in redan på planeringsstadiet, vid behovsanalysen. Så att vårt färdiga förslag på ritning kan presentera en skräddarsydd planlösning med både ändamålsenlig och trivsam inredning. Vi diskuterar längs vägen förstås. Kanske vill ni göra tillval ur vårt nya Xtra Allt-program? Mer om det här…

Tillsammans skapar vi bra arbetsmiljö – brandskyddat, energieffektivt och med bra lösningar hela vägen från VA till datakommunikation. Vi ser till att regler och normer följs, och förbereder bygglovshandlingar. 

Sedan planerar vi det fysiska etableringsarbetet, och avetablering, vad avser transporter, installationer och kontinuerligt underhåll. Vi kan ta hand om allt detta.

Kort sagt är vi i högsta grad beredda och vi hoppas att du vill ta kontakt med oss i god tid för nästa bodetablering.