4 faktorer att tänka på när du väljer byggställning

Alla som någon gång har gett sig i kast med att måla eller renovera byggnader vet att sådana insatser kan vara slitsamma. Därför är det allt som oftast värt att lägga ner lite extra energi på att underlätta arbetet. Till exempel genom att skaffa hjälpmedel och utrustning som förbättrar förutsättningarna. Även ur säkerhetsaspekt är det viktigt att ha god framförhållning och minska riskerna för eventuella olycksfall.

En byggställning är ett bra och effektivt sätt att både underlätta och säkra arbetsmiljön under exempelvis större renoveringsarbeten. På många byggarbetsplatser är sådan utrustning helt avgörande för att det ska vara möjligt att komma vidare med arbetet, men även i samband med mindre ombyggnationer är det ofta värt att överväga sådana lösningar. Det finns då många olika varianter att välja på, och vilken som passar bäst beror dels på fastigheten och dels på vilket arbete som ska genomföras. Följande är då bra att ta ställning till:

Typ

Byggnadsställningar kan delas in i två olika kategorier, ramställningar och modulställningar. Ramställningar har en standardhöjd om 2 meter och är att föredra vid enklare och mindre ombyggnationer, eftersom de är enkla att montera och smart konstruerade. Modulställningar är däremot bästa valet för den som skall genomföra större och mer avancerade renoveringar eller byggnationer. De är mer flexibla både i höjd och bredd och till exempel användbara vid takarbeten.

Material

En fasadställning tillverkas allt som oftast i antingen aluminium eller stål. De olika materialen har olika fördelar, även om aluminium oftast är den vanligaste lösningen. Sådana ställningar är lättare att transportera och montera och har dessutom ett högt andrahandsvärde. Stålställningar är å andra sidan mer stabila och aningen mer hållbara.

Höjd och bredd

Eftersom olika byggprojekt kan variera mycket i höjd och bredd är det bra att ta reda på dessa förutsättningar redan innan inköp av nya eller begagnade byggställningar. Detta för att undvika behov av kompletterande påbyggnadslösningar när byggnationen redan är igång.

Säkerhet och certifiering

Företag som skall investera i byggnadsställningar bör alltid välja lösningar tillverkade av kända varumärken och med så kallad SP-märkning. Sådan certifiering garanterar att ställning är av god kvalitet, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och farliga situationer.

Vid större och långsiktiga byggnadsprojekt är det ofta bättre att köpa än att hyra aluminiumställning. Engångskostnaden är då större, men fördelat över tid blir den i slutändan ändå mindre än den utdragna hyreskostnaden. Kaper har alltid många olika lösningar för dig som söker byggnadsställningar. Kontakta dem redan idag!

Hela etableringen, halva priset

Vill du spara pengar i nästa byggprojekt? Och nästa efter det? Testa oss.